RebeLsH@ck
RebeLsH@ck

Madem sonsuza dek yasayamayacagiz,

O vakit istedigimiz gibi yasayacagiz..

Nush ile uslanmayani etmeli tekdir,

tekdir ile uslanmayanin hakkı..

RebeLsH@ck'tir.